Advertisement
Tanya Jawab

Baca téks ieu di handap kalawan gemet! “Barudak silih rérét. Anu pangmindengna dirérét teh Emod. Pedah capétang nyarita ku basa Sunda meureun. Emod Surti kana maksud babaturana.”(Cutatan “Misteri Haur Geulis” Karya Dadan Sutisna) Sifat tokoh Emod nu digambarkeun di luhur nya éta? – CIKIJING.COM

Baca téks ieu di handap kalawan gemet! “Barudak silih rérét. Anu pangmindengna dirérét teh Emod. Pedah capétang nyarita ku basa Sunda meureun. Emod Surti kana maksud babaturana.”(Cutatan “Misteri Haur Geulis” Karya Dadan Sutisna) Sifat tokoh Emod nu digambarkeun di luhur nya éta?

  1. borangan
  2. wanter
  3. getol
  4. éraan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. wanter.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca téks ieu di handap kalawan gemet! “barudak silih rérét. anu pangmindengna dirérét teh emod. pedah capétang nyarita ku basa sunda meureun. emod surti kana maksud babaturana.”(cutatan “misteri haur geulis” karya dadan sutisna) sifat tokoh emod nu digambarkeun di luhur nya éta wanter.

Terimakasih telah melihat artikel Tanya Jawab, semoga bermanfaat bagi para pembaca Cikijing.com.

Baca Juga:  Perubahan bentuk tubuh pada masa pubertas dipengaruhi oleh?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button