Advertisement
Tanya Jawab

Suatu ekosistem perairan memiliki ciri diantaranya salinitas tinggi, faktor iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh, serta suhu permukaan lebih tinggi dibanding suhu di dasar perairan. Jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan tersebut adalah? – CIKIJING.COM

Suatu ekosistem perairan memiliki ciri diantaranya salinitas tinggi, faktor iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh, serta suhu permukaan lebih tinggi dibanding suhu di dasar perairan. Jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan tersebut adalah?

  1. Eceng gondok dan ikan cupang
  2. Rumput laut dan ikan hiu
  3. Kangkung dan ikan lele
  4. Teratai dan ikan nila
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Rumput laut dan ikan hiu.

Dilansir dari Ensiklopedia, suatu ekosistem perairan memiliki ciri diantaranya salinitas tinggi, faktor iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh, serta suhu permukaan lebih tinggi dibanding suhu di dasar perairan. jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan tersebut adalah rumput laut dan ikan hiu.

Itulah tadi jawaban dari Suatu ekosistem perairan memiliki ciri diantaranya salinitas tinggi, faktor iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh, serta suhu permukaan lebih tinggi dibanding suhu di dasar perairan. Jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan tersebut adalah?, semoga membantu.

Kemudian, Buk Guru sangat menyarankan siswa sekalian untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Baca teks ieu di handap kalawan gemet ! Kampung Naga Salah sahiji kampung adat di Jawa Barat anu masih nyekel kuat adat kabiasaan karuhun nya éta Kampung Naga. Ieu lembur pernahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dipercaya ku wargana tokoh nu ngadegkeun ieu lembur téh nya éta Éyang dalem Singaparna. Diantara adat kabiasaan nu dijaga téh nya éta tatacara ngawangun imah. Mun ngawangun imah dijieun kudu tina bahan awi atawa kai. Nyanggirahna ka beulah kaler atau kidul. Bahana imah, teu meunang tina bahan tembok atawa (gedong), sanajan mampu. Bentuk wangunan suhunan imah, disebutna suhunan julang ngapak. Hateup (atap) imah dijieun tina nipah atawa ijuk. Bilik pipinding imah mangrupa bilik anyaman sasag. Ari kasenian nu tara di tangkap nya éta seni wayang golék jeung pencak silat, sabab aya salah sahiji alat nu bakal ditabeuh nyatana alat musik goong. Kasenian nu sok di tangkap diantarana terebang, beluk, jeung réngkong. Mun rék asup ka kampung Naga kudu ngaliwatan séséngkéd nu jumlahna lobana 439 réana. Imah kudu nyanghareup ka beulah kaler atawa beulah? dengan penjelasan jawaban dan pembahasan yang lengkap.

Baca Juga:  Keuntungan Yang Diperoleh Dengan Kegiatan Kerja Bakti Adalah? - CIKIJING.COM

Terimakasih telah melihat artikel Tanya Jawab, semoga bermanfaat bagi para pembaca Cikijing.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button