Advertisement
Tanya Jawab

Nawang Wulan : “ (susah) ana ngendi selendangku ya?”Jaka Tarub : “ Geneya kowe kok sedih banget?”Nawang Wulan : “ Aku kelangan selendang, opo kowe ngerti? “Jaka Tarub : “ Aku ora ngerti. Jenengku Jaka Tarub, omahku ana ing desa kulon kono. Sapa jenengmu?”Nawang Wulan : “ Aku Nawang Wulan, aku kesasar ana ing kene lan arep nggoleki . Selendang”.Jaka Tarub : “yen kowe gelem, kowe oleh nginep ing omahku. Sesuk isuk dak rewangi Nggoleki slendhangmu kuwi”.Nawang Wulan : “ Wah ..matur nuwun kakang Jaka Tarub”. Pesan moral kang dituladhani saka teks drama ing dhuwur yaiku? – CIKIJING.COM

Nawang Wulan : “ (susah) ana ngendi selendangku ya?”Jaka Tarub : “ Geneya kowe kok sedih banget?”Nawang Wulan : “ Aku kelangan selendang, opo kowe ngerti? “Jaka Tarub : “ Aku ora ngerti. Jenengku Jaka Tarub, omahku ana ing desa kulon kono. Sapa jenengmu?”Nawang Wulan : “ Aku Nawang Wulan, aku kesasar ana ing kene lan arep nggoleki . Selendang”.Jaka Tarub : “yen kowe gelem, kowe oleh nginep ing omahku. Sesuk isuk dak rewangi Nggoleki slendhangmu kuwi”.Nawang Wulan : “ Wah ..matur nuwun kakang Jaka Tarub”. Pesan moral kang dituladhani saka teks drama ing dhuwur yaiku?

  1. Nggoleki widodari ing pinggir tlaga
  2. Tulung- tinulung marang sapadha-padha
  3. Aja nangis ing pinggir tlaga satengahe alas
  4. Ajining raga gumantung ing busana
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Tulung- tinulung marang sapadha-padha.

Dilansir dari Ensiklopedia, nawang wulan : “ (susah) ana ngendi selendangku ya”jaka tarub : “ geneya kowe kok sedih banget”nawang wulan : “ aku kelangan selendang, opo kowe ngerti “jaka tarub : “ aku ora ngerti. jenengku jaka tarub, omahku ana ing desa kulon kono. sapa jenengmu”nawang wulan : “ aku nawang wulan, aku kesasar ana ing kene lan arep nggoleki . selendang”.jaka tarub : “yen kowe gelem, kowe oleh nginep ing omahku. sesuk isuk dak rewangi nggoleki slendhangmu kuwi”.nawang wulan : “ wah ..matur nuwun kakang jaka tarub”. pesan moral kang dituladhani saka teks drama ing dhuwur yaiku tulung- tinulung marang sapadha-padha.

Terimakasih telah melihat artikel Tanya Jawab, semoga bermanfaat bagi para pembaca Cikijing.com.

Baca Juga:  Puncak perjuangan bangsa Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa? - CIKIJING.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button